Priser

Priser

Samtliga priser är inklusive moms.

Du kan också betala genom att Swisha till 123 518 35 04.

Generellt timpris utomhus 550 kr

Reseersättning 18,50 kr/mil (för dig som bor utanför Jönköpings stad)

Privatträning

Privatträning kan ske utomhus, gärna i hundens vardagliga miljö eller inomhus i någon av våra hundhallar. 

Önskar du träna inomhus så tillkommer lokalhyra. Pris: 750 kr/timme. 


Privatträning kan bokas timme per timme och då ingår inga förberedelser från min sida. Det generella timpriset gäller då. 


Du kan också köpa ett träningspaket om vanligtvis 5 timmar. Då träffas vi först för att gå igenom vad du önskar med din träning samt lite annat som jag behöver ha information om. Sedan går jag hem och gör ett program som passar dig och din hund så att ni ska nå ert mål. 

Pris: 5 timmar inkl. förberedelser och planering 3000 kr. Förberedande möte (inkl. mailkorrespondens tills vi är nöjda) generella timpriset gäller. 


Utredning av problembeteende

1'a träffen - Intervju inklusive tester, tar ca 2,5 timme. Ingår också ifall jag återkommer för att jag behöver mer info/film osv. - 1400 kr

2'a träffen - Presentation av analys och åtgärdspaket - 450 kr

Därefter kommer vi överens om ett pris för eventuell fortsatt träning och uppföljning.

Specialkurser

Kontakta mig för offert

Föreläsning

Kontakta mig för offert

Betalning sker kontant eller via Swish när vi träffas om inte annat har avtalats.

Betalning kan också ske i förskott till bankgironummer 291-6922.


Dröjsmålavgift om 50 kr per faktura utgår om en faktura inte betalas i tid.